bespreken

Waarmee gaat het MGW aan de slag?

  • We gaan samen met de klant de problemen in kaart brengen en stimuleren om hiervoor zelf oplossingen te bedenken. De motivatie om de problemen aan te pakken zal hierdoor groeien.
  • We controleren of er gebruikt wordt gemaakt van (gemeentelijke) regelingen. Het kan namelijk zijn dat de persoon er erg tegenop ziet om een regeling aan te vragen, terwijl hier mogelijk wel recht op is.
  • We gaan de inkomsten, uitgaven en schulden inzichtelijk maken.
  • We stellen een passend plan van aanpak op en mocht het nodig zijn dan zorgen we voor een overdracht naar een langduriger traject.
bespreken

Het proces

Na de aanmelding neemt een preventiecoach van Meldpunt Geldzorg Walcheren contact op met de klant om een afspraak te maken. Deze afspraak zal zo veel mogelijk plaatsvinden in een voor de klant vertrouwde omgeving. In de meeste situaties is dat bij de klant thuis. In het plan van aanpak, dat samen met de klant wordt opgesteld, zullen de vervolgstappen worden beschreven. 

 

Neem contact met ons op

Ons doel

Wij hebben ons doel bereikt als de klant weer met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.