gesprek

Vermoedt u financiële zorgen bij uw werknemer of iemand anders die u kent?

Mensen met financiële problemen zijn er vaak erg handig in om bepaalde situaties te vermijden. Denk hierbij aan het ziek zijn op de dagen van een schoolreis of een verjaardag. Misschien valt het u op dat een kind op school vaak in te kleine kleding of schoenen loopt of dat de kleding versleten is. Ook het verzinnen van uitvluchten voor bijvoorbeeld de voetbaltraining zoals voetbalschoenen die te klein zijn maar er geen geld is voor nieuwe. 

Maar soms valt het ook al op in kleinere dingen zoals geen fruit mee naar school of geen goed gevulde broodtrommel voor de lunch. Mensen met financiële problemen krijgen vaak vlucht of ontwijkgedrag, ze mijden sociale activiteiten of feestjes. Het het gevolg dat ze ook nog eenzaam worden. 

Mens met lege zakken

Waarnemen

Wat kunt u doen bij iemand met financiële problemen?

 • Herken de signalen.
 • Maak het bespreekbaar.
 • Haal de schaamte eraf.
 • Bied een luisterend oor.
 • Zoek samen naar oplossingen.
 • Verwijs door naar een professional bij grotere achterstanden.
luisteren

Luisteren

Hoe wint u het vertrouwen en maakt u de geldzorgen bespreekbaar?

 • Luister met respect en houdt uw aandacht erbij. Probeer uw eigen situatie niet in te vullen. Oordeel niet over misschien verkeerde keuzes in het verleden.
 • Probeer goed door te vragen. Totdat u begrijpt wat de ander bedoelt en u weet hoe het echt met de ander gaat. Vraag naar gevoel, feiten en acties.
 • Let op signalen en houding: is de koelkast gevuld, is de persoon actief of hangt hij achterover. Dit kan namelijk veel zeggen over hoe iemand zich voelt en wat de situatie is.
 • Sta naast deze persoon en niet als iemand die het beter weet. U mag best uw eigen kwetsbaarheid laten zien.
 • Geef aan wat u kunt betekenen en wat u van de ander verwacht. Kijk of dit overeenkomt met wat de ander van u wil.
begeleiden

Begeleiden

Hoe kunt u helpen en structuur bieden?

 • Mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Biedt het daarom actief en concreet aan. Dit kan ook een doorverwijzing zijn of een link naar een website, bijvoorbeeld die van Meldpunt Geldzorgen Walcheren.
 • Help de persoon met overzicht en orde in de financiële administratie en een stappenplan. Starten kan vandaag nog! Begin met het bewaren van bonnetjes, ordenen van papieren, het bijhouden van een kasboek en/of het maken van een begroting. Grip op geld maakt mensen gelukkig en een stappenplan maakt het probleem overzichtelijker.
 • Bewaak uw eigen grenzen: wat kan en wilt u wel doen en wat niet. Hoeveel tijd en energie heeft u beschikbaar en op welk gebied verwijst u door?
 • Leen geen geld uit! Dit leidt alleen maar tot een extra schuld. Schulden worden niet opgelost met nieuwe schulden.
 • Wat kan degene die u helpt zelf doen? Ga geen zaken overnemen die de persoon zelf kan doen. 
 • Laat de persoon zelf bellen of schrijven of doe het samen. Het blijft namelijk de verantwoordelijkheid van de ander en niet die van u. 
 • Kijk op de website van de belastingdienst of de persoon in aanmerking kan komen voor belastingaftrek of voor toeslagen van de belastingdienst. 
 • Maak gebruik van een huishoudboekje om de inkomsten en uitgaven goed in beeld te krijgen. 
 • Controleer of de persoon recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Controleer of de persoon recht heeft op kwijtschelding van Sabewa.
 • Controleer of de persoon recht het op de minimaregelingen van Orionis Walcheren.