Uw privacy

Deze site is een onderdeel van Orionis Walcheren. Orionis Walcheren gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dat vinden we belangrijk. We zijn dat ook verplicht vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze wet regelt dat organisaties hun klanten en bezoekers duidelijk moeten informeren hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Hoe Orionis Walcheren dat doet leest u in onze privacyverklaring.
Hierin staat welke persoonsgegevens wij gebruiken, registreren en wat we daar mee doen. Meer informatie staat in het document privacybeleid en privacyreglement op de website van Orionis Walcheren.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die Orionis Walcheren verwerkt

Orionis Walcheren verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening.
Wij gebruiken alleen gegevens die we echt nodig hebben voor de dienstverlening aan u.
Hier ziet u welke gegevens dat kunnen zijn:

Voor- en achternaam Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer Verblijfsgegevens
Postcode en woonplaats Financiële gegevens
Telefoonnummer (mobiel e/o vast) Gegevens schuldeisers
E-mailadres Curatele gegevens
Geslacht Inhouding en doorbetaling aan derden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Soms verwerken we ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn bijvoorbeeld medische gegevens die we van u krijgen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Waar gebruiken we de gegevens voor:

De (bijzondere) persoonsgegevens die hierboven staan gebruiken we voor verschillende dingen:

 • om u te informeren over uw rechten;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
 • om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen;
 • voor onze dienstverlening aan u.
 • In sommige gevallen moet dat voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) als:
  • in de wet staat dat we deze gegevens moeten gebruiken;
  • u een toestemmingsverklaring moet tekenen;
  • u een overeenkomst moet tekenen;

Gegevens delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan anderen als dat echt nodig is voor:

 • de dienstverlening aan u;
 • onze overeenkomst met u;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Hier staat in dat zij uw gegevens goed moeten beveiligen en vertrouwelijk moeten behandelen. Orionis Walcheren blijft hier verantwoordelijk voor.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan:

 • nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens aan u hebben gevraagd en
 • verplicht is volgens de wet.

Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn. Deze bewaartermijn staat in de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’.

Beveiliging

Misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ander ongewenst gebruik van persoonsgebruik mag niet. Wij nemen maatregelen om dat te voorkomen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Orionis Walcheren heeft een medewerker die controleert of we de privacywetgeving goed uitvoeren. Dat is de ‘functionaris voor de gegevensbescherming’.
U kunt contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming als u:

 • vragen heeft over de privacy bij Orionis Walcheren;
 • niet tevreden bent over het antwoord dat u van Orionis Walcheren heeft gekregen op een vraag over persoonsgegevens;
 • niet tevreden bent hoe uw klacht over persoonsgegevens door Orionis Walcheren is afgehandeld.

U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar fg@orioniswalcheren.nl.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om de gegevens die wij van u gebruiken te bekijken. Kijk op de website van Orionis Walcheren welke rechten dit zijn en hoe u dat kunt regelen.

Onze website

De privacywet- en regels gelden ook voor deze website.

Wij slaan op onze website geen persoonsgegevens op. We maken gebruik van links naar andere websites. Orionis Walcheren is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet en -regels van deze andere partijen. Wij maken gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet op smartphone.
Orionis Walcheren gebruikt drie soorten cookies:

 1. Functionele cookies; deze zijn nodig om de website en de digitale dienstverlening goed te laten werken.
 2. Analytische cookies; wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer op onze website. Die informatie gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren.
 3. Cookies van derden; social media platforms kunnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen als u informatie deelt van onze website via social media. Wij hebben geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen.

Datalek

Als er persoonsgegevens vrijkomen zonder dat dit de bedoeling is, is dat een datalek.
Een voorbeeld van een datalek is een brief of e-mail met (gevoelige) persoonsgegevens naar de verkeerde persoon sturen. Of een USB-stick met persoonsgegevens kwijtraken. Ook een inbraak in een bestand met persoonsgegevens door een hacker is een datalek.

Een datalek moeten we binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens als  dit een hoog risico oplevert voor de aantasting van uw persoonlijke levenssfeer.

Als u een datalek ontdekt is het belangrijk dat wij dat zo snel mogelijk weten.
Wij nemen dan maatregelen. U kunt dit melden bij het Klant Contact Centrum van Orionis Walcheren.

Een klacht

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat niet zorgvuldig is omgegaan met uw persoonsgegevens. Of, omdat u inzage, aanpassing of verwijdering heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Laat dat dan aan ons weten. Wij kunnen dan samen met u kijken naar een oplossing.

Als u het niet eens bent met deze oplossing kunt u een klacht indienen.

Als we er samen niet uitkomen, kunt u naar de rechter gaan. Deze privacyverklaring valt onder het Nederlands recht.

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacyverklaring

Orionis Walcheren kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen kondigen wij aan op onze website. De wijziging gaat in op het moment dat deze op de website staat.

Om op de hoogte te blijven van de wijzigingen raden wij u aan regelmatig op de website te kijken.