hulpverleningsgesprek

Gesprektips

 • Wees helder over de aanleiding (beslaglegging, werknemer vaak afwezig) en leg de link naar de mogelijk aanwezige geldzorgen.
 • Benader de werknemer vanuit zorg voor hem/haar en uit de wens dat het hem/haar goed gaat.
 • Geef de werknemer de ruimte, oefen geen druk uit en leg geen verplichting op.
 • Benadruk de kwaliteiten van de werknemer en toon er begrip voor, dat gezien de omstandigheden, niet altijd alles lukt.
geld stapelen

Goed om te weten

Geldtekort of schaarste heeft invloed op het gedrag van mensen:

 • Het IQ daalt met 13 punten en daardoor neemt de kwaliteit van besluitvorming af.
 • Het beheerst het denken.
 • Het zorgt ervoor dat mensen minder goed beslissingen voor langere termijn kunnen nemen. Mensen leven dus meer bij de dag en nemen minder goed doordachte beslissingen.
relatiestress

Stress heeft invloed op het functioneren

Financiële zorg veroorzaakt stress. En stress heeft weer invloed op het functioneren van de werknemer: 

 • Impulsiever en emotie gedreven (directe prikkels).
 • Minder goed in staat om problemen te analyseren, opties te verkennen, prioriteiten te stellen en goede besluiten te nemen.
 • Minder goed in staat om positieve intenties om te zetten in acties.
 • Meer moeite om zaken goed te organiseren en overzicht te houden.
 • Minder ontvankelijk voor advies en hulp (wantrouwender).
 • Minder goed in staat om feitelijke informatie te verwerken en te onthouden.
 • Ongenuanceerder (iemand is voor of tegen/het voorstel is goed of slecht).
 • Vooral aandacht voor eigen belang. 

De stress kan uiteindelijk in alle facetten van het leven doorwerken. Doordat de stress het denken gaat beheersen, kan uw werknemer zich minder focussen op het werk dat hij moet uitvoeren.

Signaleren

Hoe ontdekt u de geldzorgen van uw medewerker? Waar moet u op letten?

Lees meer

Oplossen

U hoeft het niet zelf te doen. Meld uw medewerker aan en wij gaan aan de slag!

Meer informatie