werken

Tips

Misschien heeft uw werknemer iets aan de onderstaande tips: 

  • Uw werknemer kan de vaste lasten automatisch incasseren van zijn of haar bankrekening.
  • Uw werknemer kan de  maandelijkse inkomsten en uitgaven naast elkaar zetten en zo zien wat hij of zij overhoudt.
  • Uw werknemer kan zelf controleren of er recht is op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
  • Uw werknemer kan zelf controleren of alle toeslagen, waar hij of zij  recht op heeft, aangevraagd zijn bij de belastingdienst. 

Uw werknemer kan checken of hij of zij alle tegemoetkomingen ontvangt waar hij of zij recht op heeft. Dit kan hij of zij doen op de website van het Nibud. Hier staat  ook meer informatie over hoe iemand zijn of haar geldzaken kan aanpakken. 

Bereken uw recht Bekijk de website van het Nibud

Financiële stress

Financiële zorgen kunnen veel stress veroorzaken. Maar ook schaamte en onzekerheid. 

Meer over financiële stress

Aan de slag

Voor uw werknemer hebben wij handige tips en linkjes op een rij gezet, zodat hij of zij zelf aan de slag kan gaan om de  financiële administratie op orde te krijgen.

Aan de slag